• Warto poczuć CHEMIĘ
    Warto poczuć CHEMIĘ

    zwiększenie liczby absolwentów kierunku chemia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  • Collegium Chemicum
    Collegium Chemicum

    zwiększenie liczby absolwentów kierunku chemia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kierunek zamawiany studia I stopnia Warto poczuć Chemię - zwiększenie liczby absolwentów kierunku chemia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Projekt jest realizowany okresie od 01.10.2012 do 30.10.2015 i jest adresowany do studentów kierunku Chemia (wszystkie specjalności), nabór 2012/2013.

Projekt realizuje cele strategii rozwoju nauki w Polsce do roku 2015 oraz wpisuje się w strategiczne dokumenty unijne: Strategię Lizbońską oraz krajową strategię NSRR (2007-2013).

Jest on zgodny z ustawą o zamówieniach publicznych oraz politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej (zasadą równych szans, w tym równości płci na wszystkich etapach realizacji projektu, oraz koncepcją zrównoważonego rozwoju społeczeństwa informacyjnego).

 
Wydział Chemii
Uniwersytet
im. Adama  Mickiewicza
Dziekanat
Wydziału Chemii
Collegium Chemicum
ul. Umultowska 89 B
61-614 Poznań
 
Dział ogólny
czynny
od poniedziałku do piątku
od 7:30 do 15:30:
e-mail: depchem@amu.edu.pl
telefon: 61-8296761
fax: 61-8296761
 
Sekretariat projektu
czynny
od poniedziałku do piątku
od 8.00 do 14.00
 
pokój: 1.72 (poziom -1)

e-mail: wartochemie@amu.edu.pl

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego http://www.efs.gov.pl

Odwiedza nas 3 gości oraz 0 użytkowników.