• Warto poczuć CHEMIĘ
    Warto poczuć CHEMIĘ

    zwiększenie liczby absolwentów kierunku chemia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  • Collegium Chemicum
    Collegium Chemicum

    zwiększenie liczby absolwentów kierunku chemia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

BIEŻĄCE INFORMACJE

Uwaga! Od 2 września pokój projektowy czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 14.00.

Szanowni Państwo,

W roku akademickim 2013/2014 w ramach projektu POKL „Warto poczuć CHEMIĘ” będą realizowane następujące przedsięwzięcia:

- stypendia motywacyjne w wysokości 1000 zł miesięcznie dla studentów II roku,

- wykłady (10 godzin) i seminaria (20 godzin) z podstaw przedsiębiorczości zakończone uzyskaniem certyfikatu,

- wyjazdy konferencyjne: krajowe (10 osób); międzynarodowe (3 osoby),

- staże w zagranicznych  ośrodkach naukowych (7 osób) – 3 tygodnie,

- staże krajowe w przedsiębiorstwach – liczba miejsc ograniczona,

- Certyfikowane Szkolenia Zarządzania Jakością (ISO) i Dobrych Praktyk Laboratoryjnych (GLP).

W dniach od 1 lipca do 31 sierpnia pokój projektowy czynny w godz. 8.00-14.00.

Studenci I roku studiów I stopnia

Test końcowy dla studentów zakwalifikowanych na zajęcia wyrównawcze z chemii i matematyki w ramach projektu  POKL Warto poczuć chemię – zwiększenie  liczby absolwentów kierunku chemia  na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się w piątek 14.06.2013 o godzinie 15:45 z matematyki oraz o godzinie 17.00 z chemii w sali 2.61.

Obecność studentów na teście jest obowiązkowa!!!

 
Wydział Chemii
Uniwersytet
im. Adama  Mickiewicza
Dziekanat
Wydziału Chemii
Collegium Chemicum
ul. Umultowska 89 B
61-614 Poznań
 
Dział ogólny
czynny
od poniedziałku do piątku
od 7:30 do 15:30:
e-mail: depchem@amu.edu.pl
telefon: 61-8296761
fax: 61-8296761
 
Sekretariat projektu
czynny
od poniedziałku do piątku
od 8.00 do 14.00
 
pokój: 1.72 (poziom -1)

e-mail: wartochemie@amu.edu.pl

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego http://www.efs.gov.pl

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.