• Warto poczuć CHEMIĘ
    Warto poczuć CHEMIĘ

    zwiększenie liczby absolwentów kierunku chemia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  • Collegium Chemicum
    Collegium Chemicum

    zwiększenie liczby absolwentów kierunku chemia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

DLA STUDENTA

Deklaracja przystąpienia do projektu

Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych
Wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego 2012/2013
Wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego 2013/2014
Wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego 2014/2015

  STAŻE W PRZEDSIĘBIORSTWACH - ROK AKADEMICKI 2013/2014
Karta zgłoszeniowa
Regulamin
Lista stażystów

  STAŻE W ZAGRANICZNYCH OŚRODKACH NAUKOWYCH - ROK AKADEMICKI 2014/2015
Karta zgłoszeniowa
Informacje
Lista stażystów

 
STAŻE W ZAGRANICZNYCH OŚRODKACH NAUKOWYCH - ROK AKADEMICKI 2013/2014
Karta zgłoszeniowa
Regulamin
Lista stażystów

  WYJAZDY KONFERENCYJNE - ROK AKADEMICKI 2013/2014
Rozstrzygnięcie konkursu o stypendium
Informacje o konkursie na stypendia wyjazdowe na konferencje krajowe i zagraniczne
Karta zgłoszeniowa - konferencje krajowe
Karta zgłoszeniowa - konferencje zagraniczne
Regulamin
Załącznik

  ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z CHEMII
1. Liczność materii
2. Gazy doskonałe
3. Obliczenia stechiometryczne
4. Reakcje redoks
5. Stężenia roztworów
6. Iloczyn rozpuszczalności
7. pH roztworów
8. Roztwory buforowe
9. Alkacymetria
10. Redoksymetria
11. Kompleksometria
12. Miareczkowanie wytrąceniowe
13. Analiza wagowa

  ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI
1. Wielomiany
2. Zadania wielomiany
3. Logarytm i funkcje wykładnicze
4. Funkcja wykładnicza i logarytmiczna
5. Funkcje i ich właściwości_zadania
6. Równania i nierówności logarytmiczne i wykładnicze
7. Funkcje wymierne
8. Wykresy funkcji

  SEMESTR V
Lista osób zakwalifikowanych do otrzymywania stypendium motywacyjnego w III roku
Wstępna lista osób zakwalifikowanych do otrzymywania stypendium motywacyjnego w III roku

 

SEMESTR III

Lista osób zakwalifikowanych do otrzymywania stypendium motywacyjnego w II roku

 

SEMESTR II

Wstępna lista osób zakwalifikowanych do otrzymywania stypendium motywacyjnego w II semestrze

Lista osób zakwalifikowanych  na zajęcia wyrównawcze z chemii

Lista osób zakwalifikowanych  na zajęcia wyrównawcze z matematyki

Program zajęć wyrównawczych z chemii

Program zajęć wyrównawczych z matematyki
Regulamin zajęć wyrównawczych
Terminy zajęć wyrównawczych

  SEMESTR I
Lista osób zakwalifikowanych do otrzymywania stypendium motywacyjnego w I semestrze
Plan zajęć wyrównawczych z chemii i matematyki
Lista osób zakwalifikowanych na zajęcia wyrównawcze z chemii
Lista osób zakwalifikowanych na zajęcia wyrównawcze z matematyki
Program zajęć wyrównawczych z chemii
Program zajęć wyrównawczych z matematyki
   
 
Wydział Chemii
Uniwersytet
im. Adama  Mickiewicza
Dziekanat
Wydziału Chemii
Collegium Chemicum
ul. Umultowska 89 B
61-614 Poznań
 
Dział ogólny
czynny
od poniedziałku do piątku
od 7:30 do 15:30:
e-mail: depchem@amu.edu.pl
telefon: 61-8296761
fax: 61-8296761
 
Sekretariat projektu
czynny
od poniedziałku do piątku
od 8.00 do 14.00
 
pokój: 1.72 (poziom -1)

e-mail: wartochemie@amu.edu.pl

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego http://www.efs.gov.pl

Odwiedza nas 2 gości oraz 0 użytkowników.